Biwe ke saath Husn-e-sulook

Biwe ke saath Husn-e-sulook

Biwe ke saath Husn-e-sulook Zindagi ke tamam ghoshon mein ek dusre ke jazbaat, zarooriyaat aur mizaj-o-mazaq ki ri’aayat aur baham afu-o-dar guzar aur chasm poshi se kaam lein, izdiwaji zindagi ki khush gawari ka asal raaz yehi hai aur shaohar-o-biwi donon se matloob hai- Laikin aurat apni fitri nazakat, zakawat-e-his ki wajhe se jazbati hoti مزید پڑھیں