Teen Talaaq Talaaq-e-Mughallaz

Saaf lafzon mein kahe ke “main ne tujhe teen talaaq di” ya teen baar alag alag waqt mein lafz-e-Talaaq kahe,ya teen martaba Talaaq Talaaq Talaaq… kahe aur teen ki niyyat kare us ko Talaaq-e-mughallaz kehte hain.

Teen talaaq dena sakht gunaah hai aur Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ki narazgi ka sabab aur shari’at ka mazaq hai

Hazrat Mahmood bin labeed(raziyallahu anhu) se marvi hai:

Rasoolullah ﷺ ko ek aadmi ke mutalliq khabar di gayi jis ne apni biwi ko ek saath teen Talaaqein di thein, aap ghusse mein khade hogaye aur farmaya : kya mere hote hue Allah ki kitab ke saath khilwaad kiya jaye ga?

ْtne mein ek aadmi khada hua aur arz kiya aye Allah ke rasool! Kya mai us shaksh ko qatal na kar doon?Sunane nasai 2/98

Hazrat Anas(raziyallahu anhu) farmate hain:

Hazrat Umar(raziyallahu anhu) ki khidmat mein jab aise shakhs ko laya jata jisne apni biwi ko teen talaaqein di hon, to hazrat Umar (raziyallahu anhu) us ki peet par kode lagate, Ela u sunan 11/169

Teen talaaq shari’at mein nihayat na pasandeedah amal

Teen talaaq dena shari’at mein nihayat na pasandeedah amal hai; laikin jab teen talaaqein di jayein, to waqe hojati hain, us ki tafseel yeh hai:

Agar teen majlison mein alag alag talaaq de, to beher haal teen Talaaq waqi ho jayengi.

Teen ke adad ke saath main ne tujhe teen talaaq di tab bhi teen talaaq waqe ho jayengi. Agar kisi ne ek hi majlis mein lafz-e-talaaq ka istimal teen baar kiya “jaise yun kahe: main ne talaaq di, main ne talaaq di, main ne talaaq di”, ya “Talaaq, Talaaq, Talaaq” kaha.

Shaohar ne teen Talaaq ki niyat ki to teen Talaaq waqe ho jayengi, agar woh kahe meri niyyat ek baar talaaq dene ki thi, teen baar main ne takeed ke liye kaha, to ek Talaaq-e-raj’ee hogi aur raja’at karna jaa’iz hoga; laiken shaohar jhoot bol kar aisa karta hai, to sakht gunehgar hoga aur mustaqil gunaah ki zindagi guzarne wala hoga.

Agar mu’amla qazi ke paas chala jaye to qazi teen hi talaaq ka faisla kare ga (yani qaza-an uske qoul ka ie’tibar nahi kiya jaye ga.

Talaaq ki ziyada se ziyada tedaad teen hai, agar koi is se ziyada bhi dede to teen hi waqe hongi, baqiya talaqein ma’asiyat-o-zulm ki moojib hongi.

Neez ek majlis mein teen talaaq de to woh teen talaaq waqe ho jati hain.

Yeh baat Qur’an wo hadees mein sarahatan sabit hai, Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne izhaar-e-ghazab ke bawajood teeno talaaq ko nafiz farmaya hai jis ke bahut se waqi’aat kutub-e-hadees mein moujood hain.

Jumhoorka yehi mazhab hai

Jumhoor-e-ummat ka yehi mazhab hai, aksar sahaba, a’immah-e-arba’a aur jumhoor, taba’ieen ka yehi maslak hai.

Chunanche, Saudi hukumat ne bhi is masleh par ghour-o-fikr karne ke liye haramain sharifain aur Saudi ulama ki ek committee banayi jis ke sadar Shaik Abdul azeez bin Abdullah bin Baaz(rahmatulla hi alaih) the is committee ne yehi faisla kya keh ek majlis ki teen talaaqein waqe hojati hain.qamusul fiqh : 4/347

Jumhoor-e-ummat ke raaste ko chod kar koi dusra raasta ikhtiyar karna zalalat-o-gumrahi hai.

Allah ta’ala ka irshad hai:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (السناء:115)

Jo shakhs musalmanon ke raste ko chod kar koi dusra rasta ikhtiyaar karta hai, to hum us ko usi ke hawale kar denge jis par woh chala hai aur us ko jahannam mein dhakeldenge aur jahannam bahut bura thikana hai.

Allah ta’ala ka irshad

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔(البقرۃ:230)

Phir yani teesri baar agar aurat ko talaaq de di, to woh aurat us ke liye halal nahi hogi yahan tak ke kisi dusre khawind se nikah na karle (aur us khawind ki wafat ho jaye ya dusra khawind sohbat ke baad Talaaq de.

Agar teen talaaq de di, agar woh khatoon iddat guzar jane ke baad dusre mard se nikah karle aur un donon ke mabain izdiwaji rishta qayim hojaye.

Baad-e-azan khuda na khasta kisi wajhe se us dusre shaohar se bhi alahedegi hojaye aur phir yeh dusri iddat bhi guzar jaye, baad-e-azan agar yeh khatoon aur pehla mard dobarah nikah karna chahe to karsakte hain.

Ek ghalat fehmi ka izalah

Yeh samajhna keh jab tak teen talaaqein nahi denge, puri tarha rishta-e-nikah khatam hi nahi hoga,mehez na waaqfiyat aur jahalat ki baat hai aur is tarha talaaq dena shari’at mein intehaai na pasandeedah aur sakht gunah hai.

Ukala(lawer) quzaat(judge) aur panch hazraat ko bhi is silsile mein ehtiyaat karni chahiye aur teen talaaqein nahi dilwani chahiye.

Agar lafz-e-talaaq ke zariye ek ya do baar talaaq di gayi aur iddat mein nahi lautaya gaya,to rishta-e-nikah khud ba khud khatam hojaye ga aur talaaq : baa’in ho jayegi.

Neez teen talaaq mein nadamat ki talafi ki bhi koi surat baqi nahi rahe gi

Chunanche Allah ta’ala ka irshad hai:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔(البقرۃ:229)

Yani agar ek ya do bar Talaaq di gayi, to mard ko haq hoga keh woh behtar tareeqe par aurat ko apne nikah mein wapas laotale, ya phir us ki iddat guzarne de aur us ke tamaam huqooq ada kar ke alahidgi ikhtiyaar karle.

Shari’at main talaaq ke teen darjaat

shari’at ka mansha yeh hai keh talaaq dena hi na pasandeedah fail hai.

Agar majboori ki surat mein us ki zaroorat pesh aye, to talaaq ke ek darjah yani ek talaaq par iktifa kare aur iddat guzarne di jaye jaisa ke phechle safahat mein bit tafseel arz kiya gaya.

Agar kisi shaksh ne dauran-e-iddat mazeed ek talaaq de di, to us ne rishta-e-nikah se juda hone ke do darje tai karliya jis ki zaroorat nahi thi aur aisa karna shar’an na pasandeedah bhi tha,

Magar un do darjon ke mukammal hone ke baad bhi daorane iddat raj’at ka haq aur iddat puri hone ke baad aapasi raza mandi se nikah ki gunja’ish baqi rahe gi.

Agar kisi ne teesri talaaq bhi de di, to us ne shari’at ki di hui aasaniyon ko bila wajha aur bila zaroorat khatam kardiya, to ab us ki saza yeh hai keh na raj’at hosake gi aur na biwi ki dusri shadi ke baghair nikah ho sakta hai Mariful Quran : 1/560

Muta’ah

Islam ki hakeemaana taleem dekhiye keh talaaq ka mu’amala bahami mukhalafat, gusse aur narazgi se paida hota hai jis ki wajhe se jo ta’alluq inthaa’i ulfat-o-mahabbat ki buniyad par qayim hua tha.

Ab woh nafrat, kadurat, dushmani aur intiqhami jazbat ka majmu’a ban jata hai, jis ki wajhe se nafs chata hai keh aurat ki zillet-o-ruswai ki jaye.

Laikin quran-e-kareem ne shaohar ko hukm diya hai keh dauran-e-iddat biwi ko ghar se na nikale, iddat guzarne tak nafaqa ko badastoor jari rakhe,

Shaohar ke liye mustahab qaraar diya keh rukhsat karte hue kuch samaan de kar rukhsat kare, yeh insani sharafat aur taveel rifaqat ka taqaaza bhi hai.

Husn-e-sulook ke saath roklo ya husn-e-sulook ke saath chod do

Allah ta’ala ka irshad hai :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔(البقرۃ:229)

Talaaq ke baad raj’at karke biwi ko rokna ho to husn-e-sulook ke saath roklo, agar chodna hai to husn-e-sulook ke saath chod do.

Yani talaaq ek faskh ka mu’amala hai, shareef insan ka kaam yeh hai keh jis tarha mu’amala khush dili aur husn-e-sulook ke saath kiya jata hai.

Isi tarha faskh-e-mu’ahada ki zaroorat pesh aaye, to us ko bhi ghussa ya ladai jhagde ke saath na kare; balkeh woh bhi ehsan aur sulook ke saath kare keh rukhsat ke waqt mutallaqa biwi ko kuch tohfa.

kapde waghaira de kar rukhsat karna bhi husn-e-sulook ke saath chodne mein dakhil hai. jis ka hukm quran-e-kareem ki is aayat mein diya gaya hai.

Mutallaqa ko dastur ke muwafiq saman do

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرۃ:241)

Mutallaqa auraton ko dastur ke muwafiq saman dena parhez garon par lazim hai.

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ-(البقرۃ:236)

Mutallaqa biwi ko kuch saman do, wus’at wala apni wus’at ke mu’wafiq aur tangdast aadmi apni haisiyat ke mu’wafiq mutallaqa biwiyon ko samaan de.

Muta’ah ke ietibar se mutallaqa autraton ki chaar qismein hain:

A Woh mutallaqa jis ka mahar muqarrar na ho,neez sohbat aur khalwat -e- saheeha se pehle talaaq di gayi ho.

Is mutallaqa ka hukm yeh hai keh mahar dena wajib nahi; albatta shaohar par muta’ah dena wajib hai. Al-baqarah: 236

B Woh mutallaqa jis ka mahar muqarrar to ho; laikin sohbat aur khalwat-e-saheeha se pehle talaaq di gayi ho.

Is aurat ke liye jitna mahar muqarrar ho, us ka aadha hissa dena shaohar par wajib hai; haan agar aurat maaf karde ya mard pura mahar de de to ikhtiyari mu’amala hai. Al-baqara: 237.

Neez is aurat ke liye muta’ah na wajib hai na mustahab hai

C Woh mutallaqa jis ka mahar muqarrar ho, neez sohbat-o-khalwat-e-saheeha ke baad talaaq di gayi ho.

Is aurat ko pura pura mahar mile ga, neez is aurat ke liye muta’ah mustahab hai.

D Woh mutallaqa jis ka mahar muqarrar na ho; laikin sohbat-o-khalwat-e-saheeha ke baad talaaq di gayi ho.

Is aurat ko meher-e-misl mile ga, neez is aurat ke liye muta’ah mustahab hai

Muta-ah ki miqdaar

Muta-ah ki miqdaar muta’ayyan nahi hai; balkeh urf-o-aadat aur miyan biwi ke halaat par mauqoof hai.

Is liye keh Allah ta’ala ne ma’roof tareeqe par muta’ah dena ka hukm farmaya hai.

Qur’an-e-majeed mein وعلی ا لموسع قدرہ وعلی المقترقدرہ ki sarahat hai, khush haal-o-tangdast shaohar ko apne halaat ke ie’tibaar se muta’ah ada karna chahiye.

Goya muta’ah ki miqdaar tay karne mein mard ke ma’ashi halaat aur samaaji urf donon ka lihaz kiya jaye ga, neez aurat ke me’yaar-e-zindagi ko bhi dekha jaye ga.

Muta’ah ki adna miqdar ek joda kapda hai, ziyada miqdar ki koi had nahi hai.

Hazrat Abdullah bin umar(raziyallahu anhu) farmate hain: muta’ah kamas kam tees dirham (taqreeban 92gm chandi ya uski murawwajah qeemat) honi chahiye.

Abdullah bin abbas (raziyallahu anhu) se marvi hai behtar muta’ah khadim ka intizam hai.

Hazrat Hasan bin ali (raziyallahu anhu)ne bees hazar dirham (taqreeban 600 kilo chandi ) bataure muta’ah diya (tafseer-e-qurtubi-o-qhamusul fiqh : 5/58