Nikah mein takheer Taleem ke liye

Nikah mein takheer Taleem ke liye Ladke  ke liye nikah ki munasib umar 25 saal aur ladki ke liye 18 saal hai, baaz log nikah ki munasib umar mukammal hojane ke baad bhi nikah meim   takheer karte hain

Taakeh maqsoos degreeyan hasil hojayein takeh  acchi nowkri milegi, kuch raqam mehfooz hojaye taakeh shadi ki  fuzool taqribaat ke liye kaam aaye, ya behter nowkri miljaye taakeh  kisi maaldar ladki se rishta ho waghairah.

Ladki wale bhi taleem ka bahana bana kar munasib umar p oori  hojane ke baad bhi nikah mein takheer karte hain, degree  miljaye, to acche rishte milsakte hain, warna taleem-yaftah ladkon ke rishte nahi aate. Agar aala taleem ka maqsad husool-e-ma’ash ho

Yad rakhna chaheye keh shari’at ne kisi bhi  marhale  mein aurat par maali zimmedariyan nahi rakhi hain, aurat  ka nafaqa baap, bhaai, shaouhar aur bete per rakha hai, aurat ko ghar se bahar nikal kar rozi hasil karne ka mukallaf nahi banaya hai,

 Agar aala taleem se maqsood maldaar ladkon ki talaash hai to yeh bhi shari’at ki rehnumayi  ke  khilaf hai keh shari’at ne deen aur husn-e-akhlaq ko rishton ke intikhaab  ke liye may’yar bataya hai-

Makhloot  taleemi nizaam samme qatil

Mehez husool-e-ma’ash aur maldaron se rishte ko bunyaad  bana kar aala taleem jaari rakhne ke liye makhloot  taleemi nizaam, bepardagi, neem uryaniyat aur ghar se college ki taraf aamad-o-raft ladkiyon k i iffat, izzat-o-aabroo ke liye samme qatil hai.

Albattah zindagi ke baaz maqsoos shobe hain jin mein auraton ki khidmaat hi  zaroori  hain, istarha ki aala taleem nikah ke baad bhi jaari  rakhi  jasakt i hain

Nikah ke baad taleem jaari  rakhna aurat ki  izzat-o-aabroo  k i hifazat-o-ismat ke liye ziyadah behtar aur mahfooz raasta hai.

Nikah mein takheer ke Asbaab
A,Jahez ki tayyari,BFuzool Kharchi aur CTaleem ke liye nikah mein takheer .mufti Abdul lateef qasmi Jamia Ghaisulhuda,shikari palya,bangalore