Roman English

Roman English

Khula ke ahkaam

Shari'at mein biwi se kuch maal le kar us ko nikah se azad karne ka naam khula hai Allah ta'ala ka irshad hai فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ- (:229) Agar tum log khaof ...

Teen Talaaq Talaaq-e-Mughallaz

Saaf lafzon mein kahe ke "main ne tujhe teen talaaq di" ya teen baar alag alag waqt mein lafz-e-Talaaq kahe,ya teen martaba Talaaq Talaaq Talaaq… kahe aur teen ki niyyat kare us ko Talaaq-e-mughallaz kehte hain. Teen talaaq dena sakht gunaah ...

Talaaq dene ka sahi tareeqa

Talaaq dene ka sahi tareeqa Talaaq-e-ahsan Shari'at ne talaaq ke aadaab-o-ahkaam bhi bataye hain keh talaaq kis waqt di jaye aur kitni di jayein? Talaaq ke silsile mein Qur'an-e-majeed ne yeh usool bataya keh talaaq dete hue bhi husn-e-sulook ...

Izdiwaji uljhanon ka hal

Izdiwaji uljhanon ka hal: Khuda na khasta nikah ke baad miyan biwi ke darmiyan kuch ikhtilaf paida hojaye, to qu'ran-e-majeed ne is ka bhi hal bataya hai keh pehle samjhaya jaa'e, naseehat se kaam liya jaye, us ke bawajood biwi sedhi raah ikhtiyar ...

Talaaq_Islami nuqta-e- nazar

Talaaq _Islami nuqta-e- nazar:Shari'at mein nikah ek qabil-eihtiram aur muqaddas rishta hai, Islam chahta hai keh jis mard-o-aurat ne nikah ki surat mein ek saath zindagi basar karne aur ek dusre ke saathi bankar rehne ka ahad kiya hai. Woh is ...

Biwi ka susrali rishtedaaron ke saath bartau

Biwi ka susrali rishtedaaron ke saath bartau: Ladki ko chahiye keh woh susrali rishtedaaron ke saath khidmat, ikram aur husne sulook ka mu'amala kare,bataure khaas shaouhar ke walidain aur shaouhar ke bhai behnon ke saath accha bartau kare- ...

Nisbati biradaraan ke saath husne sulook

Nisbati biradaraan ke saath husne sulook: Um-mul mu'mineen Umme Habiba(raziyallahu anha) ke bhai hazrat Ameer-e-Mu'aaviyah(raziyallahu anhu) hain aap ko Rasoolullah sallallahu alaihi wasllam ne katibeene wahi ki jama'at mein shamil farmaya Ek ...

Susrali rishtedaaron ke saath husne sulook

Susrali rishtedaaron ke saath husne sulook :Allah ta'ala ne insan ke liye do(2) rishtedaariyan banayi hain: nasabi rishta, susrali rishta, in donon rishton ke zariye insan ko ek tarha ka khandani hisaar,quwwat aur ta'aawun haasil hota hai, yehi ...

Nek biwi ki chaar sifaat

Nek biwi ki chaar sifaat:izdiwaji zindagi ko khush gawaar aur pur sukoon banane ke liye biwi ka kirdar bhi aham hota hai, is liye biwi ke liye in sifaat ko apnana nihayat zaroori hai jinhe rasoolullah ne batare namoonah bayan farmaya hai. ...

Khush gawar izdiwaji zindagi ke usool

Khush gawar izdiwaji zindagi ke usool Nikah ka maqsad miyan biwi ka pur suoon izzat-o-iffat ki zindagi guzaarna hai pur sukoon zindagi guzaarne ke liye ek dusre ke huqooq ki adaa'igi aur ek dusre ke saath akhlaqi fara'iz ka muzahara bhi ...

Biwe ke saath Husn-e-sulook

Biwe ke saath Husn-e-sulook Zindagi ke tamam ghoshon mein ek dusre ke jazbaat, zarooriyaat aur mizaj-o-mazaq ki ri'aayat aur baham afu-o-dar guzar aur chasm poshi se kaam lein, izdiwaji zindagi ki khush gawari ka asal raaz ...

Ek se ziyadah aur nikah Adl(insaaf)

Ek se ziyadah aur nikah Adl(insaaf):Ek se ziyadah biwiyan hon, to un sab ke darmiyaan adl-o-insaaf aur musawaat-o-barabari ka bartau karna zaroori hai Islam se pehle bhi ek mard ke liye muta'addid biwiyan rakhna duniya ke tamam mazahib mein ...