Roman English

Roman English

0
Khush gawar izdiwaji zindagi ke usool

Khush gawar izdiwaji zindagi ke usool Nikah ka maqsad miyan biwi ka pur suoon izzat-o-iffat ki zindagi guzaarna hai pur sukoon zindagi guzaarne ke liye ...

0
Biwe ke saath Husn-e-sulook

Biwe ke saath Husn-e-sulook Zindagi ke tamam ghoshon mein ek dusre ke jazbaat, zarooriyaat aur mizaj-o-mazaq ki ri'aayat aur baham afu-o-dar ...

0
Ek se ziyadah aur nikah Adl(insaaf)

Ek se ziyadah aur nikah Adl(insaaf):Ek se ziyadah biwiyan hon, to un sab ke darmiyaan adl-o-insaaf aur musawaat-o-barabari ka bartau karna zaroori hai ...

0
Makaan biwi ka haqq hai

Makaan biwi ka haqq hai : Nafaqah mein riha-ish ka intizaam bhi shamil hai,usko fuqaha "sukna" se tabeer karte hain, Allah ta'ala ne biwi ke liye riha-ish ke ...

0
Nafaqah(kharcha)

Nafaqah se muraad khaurak,poshaak aur riha'ish ka intizam hai -Raddul Mohtaar :2/644 Nafaqa ka maqsad buniyadi zarooriyaat ki takmeel hai, jo har zamane ke ...

0
Biwi ke huqooq

Shaohar ke huqooq dar asal biwi ke faraa'iz se ibaarat hain, Islam ne auraton ke zimme kuch akhlaqi wajibaat bhi rakhen hain, masalan apne bachon ko dood ...

0
Islah ke liye biwi ki tadeeb-o-tambeeh

Biwi ki tadeeb-o-tambeeh Shari'at ne biwi ki islaah ke liye shaohar ko tadeeb-o-tambeeh karne ka haq bhi diya hai Allah ta'ala ka irshad hai ...

1
Shaohar ke huqooq

Shaohar ke huqooq:Shari'at mein jin a'izzah aur rishte daron ke huqooq ziyadah hain un mein se shaohar-o-biwi bhi hain; choon keh pura khandani nizaam ...

1
Masnoon Nikah aur Valimah

Masnoon Nikah aur ValimahJab tarafain nikah ke liye aamadah hon to masjid mein kisi namaz ke baad majlise nikah mun'aqid ki jaye, is liye keh masjid ...

0
Ladki  ko dekhne ki ijazat

Ladki ko dekhne ki ijazat jab kisi cheez ko hasil karna chahta hai, to uski dili khahish hoti hai keh pehle usko dekh le, kyunkeh dekh ne ke baad sochne ...

0
Nikah  main sarparaston ki raza mandi

Nikah main sarparaston ki raza mandi se hona chahiyeNikah ek aisa qabil-e-ehtiraam-o-muqaddas rishta hai jis ki us'at ka daa'irah sirf miyan biwi tak mahdood ...

0
Libaas-e-zindagi ka intikhaab

Libaas-e-zindagi ka intikhaab Insani mu;aasahreh ki daagh bail ek mard aur ek aurat se padti hai, bacha paida hone se pehle apni maa ki kokh mein nash -o- ...