Nafaqah(kharcha)

Nafaqah(kharcha)

Nafaqah se muraad khaurak,poshaak aur riha’ish ka intizam hai -Raddul Mohtaar :2/644 Nafaqa ka maqsad buniyadi zarooriyaat ki takmeel hai, jo har zamane ke urf-o-riwaj aur zere kafalat shaks ke halaat ke lihaz se mukhtalif ho sakta hai- Allah ta’ala ka irshad hai Bacchon ke zimmedaron par auraton ka nafaqah aur poshaak hai dastur ke مزید پڑھیں