Nikah main sarparaston ki raza mandi

Libaas-e-Zindagi ka intikhab aur sarparaston ki raza mandi

Nikah main sarparaston ki raza mandi se hona chahiyeNikah ek aisa qabil-e-ehtiraam-o-muqaddas rishta hai jis ki us’at ka daa’irah sirf miyan biwi tak mahdood nahi rehta; balkeh uska ta’aluq miyaan biwi ke donon khandanon se muta’alliq hota hai- Yahi wajeh hai keh agar koi baligha ladki khud apna nikah karle, to shari’at auliya ko faskh مزید پڑھیں